Fundacja
Filar Nadziei

Przekaż 
1% podatku

Fundacja Filar Nadziei posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. W związku z tym, wszystkie darowizny przekazane na cele statutowe Fundacji będzie można odpisać od dochodu oraz 1% od podatku.

PRZEKAŻ 1% PODATKU
I DAJ ŚWIATŁO TYM KTÓRZY GO POTRZEBUJĄ!

Fundacja Filar Nadziei

to przede wszystkim ludzie dla ludzi. Dla nas wartością jest każdy człowiek. 

DO KOGO

Docieramy do ludzi, którzy często są w trudnych sytuacjach życiowych.

Z KIM

Chętnie współpracujemy z innymi organizacjami oraz z istytucjami pomocowymi.

JAK

Nasze działania skupiają się głównie na terenie miasta Słupsk.

GDZIE

Organizujemy spotkania tematyczne i wydarzenia o charakterze kulturalnym.